Monday, November 24, 2014

Thủ tục thay đổi cổ đông khi thành lập công ty cổ phần được 3 năm

  • Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thành lập công ty cổ phần, các cổ đông sáng lập của công ty có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho nhau và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải cổ đông sáng lập của công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông đồng ý.
  • Cổ đông nhận chuyển nhượng sau khi làm xong thủ tục chuyển nhượng thì đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.
  • Sau thời hạn 3 năm kể từ khi thành lập công ty cổ phần thì việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hoặc của cho người khác được tự do và mọi hạn chế về chuyển nhượng cổ phần được bãi bỏ.
  • Phòng đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được thể hiện trong sổ đăng ký cổ đông của công ty.
  • Vì vậy công ty phải tiến hành lập sổ cổ đông cho các cổ đông và việc lập sổ cổ đông còn có ý nghĩa lưu lại các lần chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông.

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập công ty
  • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập
  • Quyết định thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông
  • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
  • Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới. 
  • Bản gốc giấy phép kinh doanh
  • Mục lục hồ sơ
  • Bìa hồ sơ
  • Tờ khai thông tin người đi nộp hồ sơ
Nhu cầu thành lập doanh nghiệp ngày càng nhiều, song song đó nhu cầu thay đổi cổ đông sáng lập gia tăng làm quá tải công việc cho sở KHĐT. Để tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại doanh nghiệp có thể liên hệ công ty luật để được tư vấn.  
Truy cập thêm: https://luathungphat.vn/thanh-lap-cong-ty/

1 comment: