Friday, September 12, 2014

Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới giảm

Tỷ lệ Thành lập doanh nghiệp mới giảm

Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 5-2014, trên địa bàn thành phố có 6.150 doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm gần 1,5% so với cùng kỳ năm 2013; Tổng số vốn đăng ký đạt 33.259 tỷ đồng, giảm gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa.
Trong khi đó, số doanh nghiệp ngừng hoạt động lại tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.372 doanh nghiệp, bao gồm 251 doanh nghiệp giải thể, tăng 12%; 3.449 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh tăng 14,9%; 1.672 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giảm 14,4%. Bên cạnh đó, có 848 doanh nghiệp khác đang làm thủ tục giải thể.

Đáng chú ý, có tình trạng doanh nghiệp được thành lập nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà có hành vi trái pháp luật, do thủ tục thành lập doanh nghiệp hiện nay tương đối đơn giản. Vì vậy, có ý kiến cho rằng nên có điều kiện chặt chẽ hơn đối với hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp mới. Theo An ninh Thủ đô